Šta su štetne čestice i zašzo treba da vas brinu?
Čestice (PM) su čestice suspendovane u vazduhu. Te čestice su čvrste i tečne i mnoge od njih su kratkoročno i dugoročno opasne po ljudsko zdravlje. Najgore u vezi sa česticama je što od nje ne možemo pobeći, ima je svuda. Čestice su smeša čestica organskog i neorganskog porekla i veoma se razlikuju u veličini i […]

Čestice (PM) su čestice suspendovane u vazduhu. Te čestice su čvrste i tečne i mnoge od njih su kratkoročno i dugoročno opasne po ljudsko zdravlje. Najgore u vezi sa česticama je što od nje ne možemo pobeći, ima je svuda. Čestice su smeša čestica organskog i neorganskog porekla i veoma se razlikuju u veličini i sastavu.

Na osnovu veličine, čestice se često dele u dve glavne grupe:

-Veća frakcija sadrži najveće čestice veličine od 2,5 do 10 µm (PM10 - PM2,5).

-Fina frakcija sadrži najmanje čestice, veličine do 2,5 µm (PM2,5).

Pored toga, u ovoj poslednjoj grupi možemo pronaći ultrafine čestice (čestice fine frakcije koje su manje od 0,1 µm).

Većinu ukupne mase vazdušnih čestica čine fine čestice u rasponu od 0,1 do 2,5 µm (PM2,5). To su ujedno i zabrinjavajuće čestice za zdravlje ljudi kada su nivoi u vazduhu visoki. PM2.5 su zaista sitne čestice u vazduhu koje smanjuju vidljivost i čine vazduh mutnim i mutnim kada su visoki nivoi, proizvode vizuelni efekat koji ljudi svakodnevno prepoznaju kao zagađenje okoline. Nivoi PM2,5 u vazduhu se neprestano menjaju. Nivoi PM2,5 na otvorenom su obično viši danima bez mešanja vetra i vazduha. Stvarna veličina ovih čestica je izuzetno mala i teško je to opisati, pa čak i zamisliti, jer ljudi ne operišu sa tako malim veličinama u našem svakodnevnom životu.

KOJI SU EFEKTI PM2,5 NA ZDRAVLJE LJUDI?
Čestice su odgovorne za štetne efekte na zdravlje, čak i u odsustvu drugih zagađivača vazduha.
Fine čestice su opasnije od grubih čestica. Pored veličine čestica, druge specifične fizičke, hemijske i biološke karakteristike mogu uticati na štetne efekte na zdravlje. PM2.5 može lako putovati kroz respiratorni trakt i doći do pluća.

Izlaganje finim česticama može prouzrokovati mnoge kratkoročne zdravstvene posledice, uključujući iritaciju očiju, nosa, grla i pluća. Mogli biste iskusiti kašalj, kijanje, curenje nosa i otežano disanje. Izlaganje finim česticama takođe može uticati na funkciju pluća i pogoršati prethodna zdravstvena stanja, poput astme i bolesti srca. Ljudi koji već pate od respiratornih i srčanih problema, posebno su osetljivi na PM2,5, pored dece i starijih osoba. U Evropi, dugotrajna izloženost trenutnim koncentracijama čestica u životnoj sredini može uticati na pluća i dece i odraslih i može smanjiti očekivani životni vek.

Naučne studije povezivale su povećanje dnevne izloženosti PM2,5 sa povećanim brojem prijemnih i smrtnih slučajeva u respiratornim i kardiovaskularnim bolnicama. Studije takođe sugerišu da dugotrajna izloženost finim česticama može biti povezana sa bolestima srca, hroničnim bronhitisom, smanjenom funkcijom pluća i povećanom smrtnošću od raka pluća.

Kada se PM2,5 pomeša sa ostalim zagađivačima prisutnim u vazduhu, pojedinačni efekti svakog zagađivača se množe. Kada se kombinuje PM2,5 sa ozonom ili određenim alergenima, efekti su mnogo gori u kombinaciji nego zbir pojedinačnih efekata. Kada PM2.5 stupi u interakciju sa gasovima, njegov sastav i efekti se menjaju.

ODAKLE DOĐE PM2.5?
Postoje spoljni i unutrašnji izvori finih čestica. Većina finih čestica nastaje u atmosferi kao rezultat reakcija hemijskih supstanci kao što su sumpor-dioksid i azotni oksidi, a to su zagađivači koje emituju elektrane, industrije i automobili.
Finske čestice napolju uglavnom dolaze iz automobilskih cevi i aktivnosti koje uključuju sagorevanje drugih goriva (drvo, ugalj itd.). S druge strane, neki češći unutrašnji izvori finih čestica su duvanski dim, kuvanje, paljenje sveća, kućni kamin i grejači na gorivo.

KAKO ZNATE KADA SU NIVOI PM2,5 VANJSKI?
Nivo finih čestica u spoljnom vazduhu se povećava kada ih vetar ne nosi ili kada vetrovi prenose zagađeni vazduh sa drugog mesta na vašu lokaciju. Generalno, kako se nivoi PM2,5 u spoljnom vazduhu povećavaju, vazduh deluje mutno i vidljivost je smanjena. Ovi uslovi su po izgledu slični visokoj vlažnosti ili magli. Trebali biste proveriti AKI indeks kako biste bili u toku sa nivoima zagađenja vazduha u realnom vremenu.

DA LI IMA NAČINA DA SMANJIM MOJU IZLOŽENOST PM2,5?
Kada su nivoi PM2,5 napolju visoki, boravak u zatvorenom može smanjiti vašu izloženost, iako će neke spoljne čestice ući unutra. Ako postoje značajni izvori PM2,5 u zatvorenom, nivoi PM mogu biti isti ili čak veći nego napolju. Ponekad nismo svesni da je vazduh u zatvorenom zagađeniji od spoljašnjeg, a korišćenje pročišćivača vazduha visokih performansi je najbolja opcija da vazduh u zatvorenom uvek bude čist.